Qian-Ru Shen 사진
Qian-Ru Shen
Place of work
Samsung Electronics Co., Ltd.
Research Area
Maritime Network Analysis and Design